ஜப்பானில் தமிழ்...

ஜப்பானில் தமிழ்...
ஜப்பானில் நமது தமிழ்ப்பாடல்..... ஜப்பானிய பெண்களின் நடனத்தோடும்.... இசையோடும்.... அழகு தமிழ் பாடல். பிருந்தாவனமும்... நந்தகுமாரனும்... 

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.