விட்டுக்கொடுப்பவர்கள் கெட்டுப்போவதில்லை

விட்டுக்கொடுப்பவர்கள் கெட்டுப்போவதில்லைகருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.