அடுத்த வரும் நல்ல சுகம் பெற வேண்டும்

"அடுத்தவரும்........ நல்ல
 சுகம் பெற வேண்டும்."
நோய் தீர்க்க ஒரு பாடல் பிரார்த்தனை.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.