வாழ நினைத்தால் வாழலாம்...... வழியா இல்லை பூமியில்.வாழ நினைத்தால் வாழலாம்...... 
வழியா இல்லை .........பூமியில்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.