விதி என்பது எது?--எமனுக்கு ஏஜெண்டாக வேலை பார்க்கலாமா?
விதிஎன்பது எது? 

எமனுக்கு ஏஜெண்டாக வேலை பார்க்கலாமா?

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.