திண்டுக்கல் லியோனியின் அந்தக் கால பட்டிமன்றம்.
திண்டுக்கல் லியோனியின் 

அந்தக் கால பட்டிமன்றம்.

சிந்தனையை தூண்டும் கருத்துக்களை விதைக்கும் அந்தக்கால பட்டிமன்றத்தில் நடுவராக திண்டுக்கல் லியோனி.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.