திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்..


திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்..


நமக்கு  உள்ளே  இருக்கிற  நெருப்பு  எரி யும் பொது, வெளியே  எரியும் நெருப்பால்எதுவும்  செய்ய முடியாது.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.