சித்தர்கள் அருளிய சக்தி வாய்ந்த காயகற்பம் - திரிபலா சூரணம்சித்தர்கள் அருளிய

 சக்தி வாய்ந்த காயகற்பம்
 திரிபலா சூரணம் .

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.