கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்- 8

கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்- 8

இந்த உலகில் எது நிரந்தரம் ?
பணமா? புகழா? உறவுகளா?
எது நிரந்தரம் என்பதை இந்த பாடல் நமக்கு உணர்த்துகிறது

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News