ராதை மனதில் என்ன ரகசியமோ?

ராதை மனதில் .........ராதை மனதில்.......... 
என்ன ரகசியமோ?

 இந்த ரகசியத்தைநாதஸ்வரம் மூலம் விருந்து அளிக்கிறார்கள்...... நாதஸ்வர கலைஞர்கள்.
திறமைமிக்க நாதஸ்வரக் கலைஞர்களின் இன்னிசை ரசித்தீர்களா?

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News