முடிவு எடுக்கும் முன்பும் பின்பும் தடுமாற்றமா..? தீர்வு தான் என்ன....?

முடிவு எடுக்கும் முன்பும் பின்பும் தடுமாற்றமா..? 
தீர்வுதான் என்ன....?

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News