யாம் அறிந்த மொழிகளிலே .....

யாம் அறிந்த மொழிகளிலே
தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கு காணோம்.பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் -

பிறந்த பின்னர்,
யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News