ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனங்கள்


ஆதித்தனார்

கல்வி

நிறுவனங்கள்

 ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனங்கள் என்னும் அமைப்பு திருச்செந்தூரில் மிகச்சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்வி நிறுவனங்களின் ஆட்சிக்குழு தலைவராக விளங்குகிறார்,                        மரியாதைக்குரிய திரு. எஸ். பாலசுப்ரமணியன் ஆதித்தன் அவர்கள்.


ஆதித்தனார் கல்வி நிறுவனங்களின் சிறப்பை விளக்குகிறது இந்த வீடியோ.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News