திறமையானவர்கள் வெற்றி பெற இயலாமல் தோல்வி அடைவது ஏன்?

 திறமையானவர்கள் 
வெற்றி பெற இயலாமல் 
தோல்வி அடைவது ஏன்?

 நல்ல திறமைகள் இருந்தும் திறமையானவர்கள் வெற்றி பெற இயலாமல் தோல்வி அடைவது ஏன்? இதற்கான காரணங்களை இந்த வீடியோ விளக்குகிறது.....

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News