100 வயது யோகா பாட்டி


100 வயது யோகா பாட்டி.

தனது 100 வது வயதிலும், தொடர்ந்து யோகாசன பயிற்சி செய்து, ஆரோக்கியத்தோடு வாழும் யோகா பாட்டியின் வாழ்க்கை பற்றிய தொகுப்பு

An Indian granny- who is almost a century old- can put her young students to shame as she bends, stretches and performs the most difficult yoga poses with effortless ease. Nanammal Amma is a yoga teacher from Coimbatore in Tamil Nadu. 
Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News