தனியே உட்கார்ந்து பட்டிமன்றம் நடத்தும் திண்டுக்கல் லியோனி


திண்டுக்கல் லியோனி 
வழங்கும்
சிறப்பு பட்டிமன்றம்
தனிமை மனிதனுக்கு சுகமா? சுமையா? 
 தனியே உட்கார்ந்து பட்டிமன்றம் நடத்த முடியுமா?
 நடத்திக் காட்டுகிறார் ,திண்டுக்கல் .லியோனி  அவர்கள்

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News