நீங்களும் ஓவியம் வரையலாம் .


சிறுவர் பகுதி 
நீங்களும் ஓவியம் வரையலாம் .

எளிய முறையில் ஓவியம் வரைகிறார் .
Name: ANCY EVANGELINE. J. M
STD :  X
Sacred Heart International School (SHIS), MARTHANDAM
Stay at Home and Fight Against Coronavirus. 
Doctors, Nurses and Police Officials Fighting Against COVID-19.
In this drawing I used • Smooth Art Paper • Camel Campass • 
Faber-Castell Bi-Colour Pencils   


4 கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

புதியது பழையவை

Sports News