கண் விற்று ஓவியம் வாங்கலாமா?.
கண் விற்று ஓவியம் வாங்கலாமா?.


கண் விற்று ஓவியம் வாங்கலாமா?.நெற்றி பொட்டில் அடிக்கும் ஓர் கேள்வி.
.அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு.... ஆனால் இன்று நஞ்சென்று அறிந்தே அதனை அளவுக்கு மீறி உட்கொள்கிறோம்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News