மலரும் நினைவுகள் -2 ---" வாலிப வாலி"


மலரும் நினைவுகள் -2 
கவிஞர் வாலி

கவிஞர் வாலி, தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும்  நிகழ்வு.
" வாலிப வாலி" என்னும் நூல் வெளியீட்டு விழாவில்,
கவிஞர் வாலியின் மனம் திறந்த பேச்சு. 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News