'கரும்புச்சாறு To சர்க்கரை' - எப்படி ?

 'கரும்புச்சாறு To சர்க்கரை'- எப்படி ?

கரும்புச்சாற்றிலிருந்து எவ்வாறு
 நாட்டுச்சக்கரை தயாரிக்கிறார்கள்? 
என்பதை விளக்கும் வீடியோ தொகுப்பு இது.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News