கோலமிடாப்புள்ளிகள்


கோலமிடாப்புள்ளிகள்.இயற்கை பற்றிய எனது  கவிதை நூல் கோலமிடாப்புள்ளிகள் .தென்றல் அதிலுள்ள ஒரு கவிதை.தென்றல் தீண்டினால் தேகத்தில் ஒரு தனி சுகம். அந்த உணர்வு இந்த கவிதையில் எனது குரலில் .
அன்புடன் .
முனைவர் .ஆ.சந்திர புஷ்பம் பிரபு .


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News