"உண்மையாயிரு..." -குறுநாடகம் |


"உண்மையாயிரு..." -குறுநாடகம். 

"நேர்மையாக வாழப் பழகிக்கொண்டால், நாம் எல்லா நிலையிலும் வெற்றி பெறலாம்  " என்பதை உணர்த்தும்  நாடகம் .

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News