சிறந்த வெற்றியாளர்களின் 3 முக்கிய பழக்கவழக்கங்கள்


சிறந்த வெற்றியாளர்களின் 3 முக்கிய பழக்கவழக்கங்கள்.

வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற விரும்புவர்கள் பல்வேறு பழக்கவழக்கங்களை பின்பற்றலாம் .ஆனால், இந்த 3 பழக்கவழக்கங்கள் மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றன. "இதனை பின்பற்றினால் வெற்றி உறுதி" என்கிறார் நூலாசிரியர்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News