கல்யாணமாலை ஒருநாளும் கனமாக இருக்காது-பேராசிரியை இளம்பிறை மணிமாறன்
கல்யாணமாலை ஒருநாளும்
 கனமாக இருக்காது
பேராசிரியை இளம்பிறை மணிமாறன்


கல்யாண நேரத்தில் தோளில் எத்தனை மாலைகள் விழுந்தாலும் அது கனமாக இருக்காது. அதற்கு காரணம் என்ன ?விளக்குகிறார் நாவுக்கரசி இளம்பிறை மணிமாறன் அவர்கள்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News