சின்ன சிறிய வண்ணப் பறவை என்ன சொல்லுது?

சின்ன சிறிய வண்ணப் பறவை
என்ன சொல்லுது?
மனதை மயக்கும் இனிய ராகத்தில்
 இன்னிசை பாடல்.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News