தோல்விகள்தான் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க உதவும்.


தோல்விகள்தான் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க உதவும்.

"பள்ளியில் அத்தனை பேரும் வெற்றி பெறும்போது நான் மட்டும் தோல்வி  அடைந்தேன்.அந்தத் தோல்விதான் என்னை வெற்றியாளராக மாற்றியது"மனம் திறக்கிறார் குப்புலட்சுமி 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News