பட்டா,சிட்டா, பசலி,புறம்போக்கு என்றால் என்ன?


பட்டா,சிட்டா, பசலி,புறம்போக்கு என்றால் என்ன?
நிலம் பற்றிய விரிவான விளக்கங்களை இந்த வீடியோவில் காணலாம்

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News