திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்..


திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்..


நமக்கு  உள்ளே  இருக்கிற  நெருப்பு  எரி யும் பொது, வெளியே  எரியும் நெருப்பால்எதுவும்  செய்ய முடியாது.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News