வேப்பிலைக்காரி .... இருக்கன்குடி மாரி..--முனைவர் ஆ.சந்திர புஷ்பம் பிரபுவேப்பிலைக்காரி .... இருக்கன்குடி மாரி..


அம்மனின் அருளை எடுத்துரைக்கும் பாடல்.
இயற்றி மெட்டமைத்துப் பாடியவர் முனைவர் ஆ.சந்திர புஷ்பம் பிரபு.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News