வேல் முருகா ! வேல் வேல்!---முனைவர்.ஆ.சந்திரபுஷ்பம் பிரபு.

 

வேல் முருகா ! வேல் வேல்!முனைவர்.ஆ.சந்திரபுஷ்பம் பிரபு.

வினை தீர்ப்பான் வேலவன். உளம் உருகி வேண்டினால் உடனே அருள் புரிவான். முருகா ! என்றால் உருகாத மனமும் உருகும்.பாடல் இயற்றி மெட்டமைத்துப் பாடியவர்_ முனைவர்.ஆ.சந்திரபுஷ்பம் பிரபு.

YOUTUBE :கிராமத்துக் குயில்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News