30 வருடமாக எந்த சண்டையும் இல்லாமல் 3 நண்பர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் நிறுவனம்

 

30 வருடமாக 

எந்த சண்டையும் இல்லாமல்

 3 நண்பர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் நிறுவனம்

 - Agni Steels M.Chinnasami.

நல்ல முறுக்கு கம்பி தம்பி..

நீ வளைச்சு போடு தம்பி...

நம்பி கட்டு தம்பி...

அக்னி கம்பி தம்பி.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News