கந்தன் திருமுகம்

 

கந்தன் திருமுகம் 

கந்தனின் திருவடி கருணை மயம் -

                                                                   அவன்
 கலைமுகம் ஆறும் அழகு மயம்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News