இன்று கோடிகளில் வருமானம் -திரு. வி .கே .டி பாலன்

 
"செங்கலும் ,பழைய துணிகளும் தான் முதலீடு"

இன்று கோடிகளில் வருமானம் .

மனம் திறந்து பேசுகிறார்,

திரு. வி .கே .டி பாலன் அவர்கள்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News