முதல் நாள் சஷ்டி விரதம் கடைப்பிடிக்கும் முறை

முதல் நாள் சஷ்டி விரதம் 

கடைப்பிடிக்கும் முறை

சஷ்டி விரதம் துவங்கும் முறை மற்றும் கடைப்பிடிக்கும் முறை, தானம் செய்ய வேண்டியவை, தானம் செய்யும் முறை என அனைத்து  விசயங்களையும் திருமதி. தேச மங்கையர்க்கரசி அவர்கள் விளக்கமாக அளித்துள்ளார்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News