பெரிதும் ஒளிர வேண்டியது இல்லமா? உள்ளமா?---சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

 

சிறப்புப் பட்டிமன்றம்

பெரிதும் ஒளிர வேண்டியது

இல்லமா? உள்ளமா?

       

 நடுவர்: சொற்கொண்டல் சண்முக.ஞானசம்பந்தன்.

       இல்லத்திலேயே !           

முனைவர்.வை.சங்கரலிங்கம்        

முனைவர் மு.தமிழ்ச்செல்வி

உள்ளத்திலேயே !

கவிஞர்.ச.திருநாவுக்கரசு

        முனைவர்.சத்யா மோகன் 
    

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News