இமைப்பொழுதும் சோராதிருப்போம்-ப.இசக்கிராஜன்

 

இமைப்பொழுதும்.....
                          சோராதிருப்போம்.

                                               -  ப.இசக்கிராஜன்                            

கருப்பா? வெள்ளையா? வெள்ளையைப் பார்ப்போம். கருப்பு வராதமாதிரி பார்த்துக் கொள்வோம்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News