அஷ்டமி, நவமி, அமாவாசை நாட்கள் நல்ல நாட்களா? கெட்ட நாட்களா?

 

அஷ்டமி, நவமி, அமாவாசை நாட்கள்

 நல்ல நாட்களா? 

கெட்ட நாட்களா?


பொதுவாக நல்ல காரியங்களை நல்ல நாட்களில் மட்டுமே ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது நமது நம்பிக்கை.  பல காலமாக சில நாட்கள் கேட்ட நாட்களாகவும், நல்ல காரியம் செய்வதற்கு தகுதி இல்லாத நாட்களாகவும் நாம் சொல்லி வருகிறோம்.  ஆனால் உண்மையிலேயே அதனை ஆராய்ச்சி செய்து நாம் அறிந்து இருக்கிறோமோ? அல்லது பின்பற்றுகிறோமோ? என்பது கேள்விக்குறி.  

இந்தப் பதிவில் திருமதி. தேச மங்கையர்க்கரசி அவர்கள் விளக்கப்படுத்துகிறார்.  


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News