அம்மா....நாங்கள் உங்களை இழக்கிறோம்- (Amma.... we miss you!!! ) - பரிசு பெற்ற குறும்படம்

 

அம்மா....நாங்கள் உங்களை இழக்கிறோம்

 (Amma.... we miss you!!! )

பரிசு பெற்ற குறும்படம்


Written and Directed by BOMBAY CHANAKYA


A poignant film about SUSHI, the mother of the house. She has been taking care of the entire family. One day she decides to leave the house.... WHY?.... 

Featuring KAVITHA SUREH (Abu Dhabi) NATARAJAN BALAKRISHNAN (Mumbai) RAMNATH S MANI (Chennai) PADMA RAYBARDHAN (Kolkata) SUJATHA RAVISHANKAR (Chennai) and MRIDULA JAYARAMAN (Gurgaon)

Cinematography - BALA and RAJASEKAR

Asst Director - Thangeswaran

Associate Director - Rethinasamy

Co Director - Ganapathy L

Music - HARI

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News