தெரியாத மெட்டுக்கு தெரிந்த வார்த்தைகளை போட்டு எழுதுவதே சினிமா பாட்டு.. --கவிஞர் யுகபாரதி

 

தெரியாத மெட்டுக்கு
 தெரிந்த வார்த்தைகளை போட்டு எழுதுவதே சினிமா பாட்டு..
 --கவிஞர் யுகபாரதி--

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News