"எத்தனையோ முறை இந்த பாடலை கேட்டுள்ளேன்"- இப்படி அர்த்தமா?

 
"எத்தனையோ முறை 

இந்த பாடலை கேட்டுள்ளேன்"-

இப்படி அர்த்தமா?


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News