பொறுமை கொள்வோம்,பெருமை அடைவோம்

 

பொறுமை கொள்வோம்,
பெருமை அடைவோம்.

பொறுமையின் உதாரணமாக இருக்கும் மூங்கில் மரங்கள் -

 வழங்குபவர் ஜெ.மகேந்திரன்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News