அன்புள்ளம் கொண்ட அம்மாவுக்கு

 அன்புள்ளம் கொண்ட 
அம்மாவுக்கு..

அன்புள்ளம் கொண்ட அம்மாவுக்கு, 

மகள் எழுதும் கடிதம் . 

ஏதோ நான் இருக்கிறேன்

 உருப்படியா படிக்கிறேன்.

           ------- உள்ளத்தை உருக்கும் இனிய கிராமிய பாடல்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News