அவ்வையும், முருகனும்"-"கம்ப வாரிதி" இலங்கை ஜெயராஜ் உரை

 

"அவ்வையும் முருகனும்"

-"கம்ப வாரிதி "
இலங்கை ஜெயராஜ் உரை


தமிழ் பண்பாட்டு இறைபண்பாளர். 

அழகான, தெளிவான

 ஆன்மீக பேச்சாளர்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News