நிஜத்தில் கதாநாயகன். ஆனால், நிழலில் வில்லன்." -- எம்.என் .நம்பியார்--

 

"நிஜத்தில் கதாநாயகன்.

ஆனால், 

நிழலில் வில்லன்."

-- எம்.என் .நம்பியார்-- 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News