ஆங்கிலேயர் பாடும் தமிழ் பாடல்

 


ஆங்கிலேயர் பாடும்

 தமிழ் பாடல்


இது போன்று தமிழ் பாடல்களை உலகம் விரும்புகிறது என்றால், அது தமிழ் நாட்டு இசை அமைப்பாளர்களுக்கும் பெருமை.

 தமிழுக்கும் பெருமை.தமிழர்களின் ரசனைக்கும்  பெருமை.


RASIKKUM SEEMANE SUNG BY PASCAL HENI AKA PASCAL OF BOLLYWOOD LIVE AT THE QUAI BRANLY MUSEUM (PARIS).


DANCER : ANUSHA CHERER


PIANO : FRANÇOIS DEBAECKER - KEYBOARDS : ALEXANDRE PLANTADE -


 VIOLIN : STANISLAS STEINER - DRUMS : LUC DURAND - BASS : MOMO 


HAFSI - PERCUSSIONS : SHYAMAL MAITRA


FILMED BY PHILIPPE GAUTIER

PRODUCTION PASPAT 2009Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News