"ஒரு நாளும் உனை மறவாத.."--- எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் நினைவுகள்

 

"ஒரு நாளும் உனை மறவாத.."

எஸ் பி பாலசுப்பிரமணியம் நினைவுகள் 

நீங்கள் மறைந்தாலும் ,உலகம் உள்ள வரை உங்கள் குரல் ஒளித்து கொண்டு தான் இருக்கும் .


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News