சுய கட்டுப்பாடு அவசியமா?

 

சுய கட்டுப்பாடு  அவசியமா?


ஒருவருக்கு தான் கற்ற கல்வி கைகொடுக்குமேனில்  தன்னுடைய சுய ஒழுக்கம் வாழ்வில் "வெற்றி" பெற்று உயர செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News