செக்கிழுத்த செம்மல் வ. உ. சிதம்பரம் பற்றி தமிழருவி மணியன்

 


செக்கிழுத்த செம்மல்
வ. உ. சிதம்பரம் பற்றி 
தமிழருவி மணியன்


ஆங்கிலேயரை அதிரவைத்த வ.உ.சி. போன்ற சுதந்திரப்போராட்ட மாமனிதர்களை என்றென்றும் நாம் என்றென்றும் மறக்க கூடாது. அவர்கள் இல்லையெனில் நாம் இன்று சுதந்திரகாற்றை சுவாசிக்க முடியாது.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News