மதியாதார் முற்றம் மதித்தோரு-ஒளவையார் பாடல்.

மதியாதார் முற்றம் மதித்தோரு-ஒளவையார் பாடல்.

 

தமிழின் அடையாளத்தை இந்தியாவின் தற்போதைய சூழலில்  தக்கவைக்கவும் வெளிப்படுத்தவும் மிக அருமையான வித்தியாசமான முயற்சி.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News