"இலங்கை ஜெயராஜ் - அதிகாரம் - 11 - "செய் நன்றி அறிதல்"

 "இலங்கை ஜெயராஜ்
 - அதிகாரம் - 11 - 

"செய் நன்றி அறிதல்" 

சமுதாயத்திற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வார்த்தைகள் ,- மனதால், சொல்லால், செயலால் சமுதாய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடும்Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News